Финансиране

Финансиране

Финансиране JCB

 

Изграждането на конкурентноспособно и ефективно селско стопанство е свързано с непрекъснато техническо и технологично обновяване на машинния парк, за което са необходими постоянни инвестиции.

Като Ваш надежден и компетентен партньор, за да помогнем в тази насока, ние ще Ви препоръчаме правилния тип финансиране, създаден специално, за да отговаря на Вашите нужди.

 

Банков кредит

 

Благодарение на изградени трайни и коректни партньорски отношения с почти всички големи банки в страната можем да подпомогнем финансирането на новозакупени машини в частта обезпечение на кредита.

 

Финансов лизинг

 

ОПТИКОМ работи с голяма част от финансовите институции в страната. В стремежа си да предложим пълно обслужване, сме разработили преференциални схеми на финансов лизинг съвместно с водещи лизингови компании. Договорили сме:

  • облекчени условия за кандидатстване

  • одобрение до 3 работни дни след представяне на минимален набор от документи

  • контактувате само с един представител на ОПТИКОМ, на когото трябва да предоставите необходимите документи за кандидатстване и той се грижи вместо Вас за целия последващ процес до подписване на лизинговия договор.

 

Съобразявайки се с конкретните нужди и възможности на нашите клиенти, предлагаме:

  • стандартни погасителни планове с анюитетни /равни/ вноски

  • планове със сезонни вноски, при които заплащате само лихви и сами избирате периодите на плащане на главницата, в зависимост от вашите приходи

  • изключително конкурентни лихвени проценти

  • конкурентни тарифни ставки за застраховки

  • минимална встъпителна вноска

  • лизингов срок: до 60 месеца

  • без такса при предсрочно погасяване.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на лизинга, както и встъпителната вноска се определят след финансов анализ на счетоводните документи на кандидатите.

 

Програма JCB Finance

 

При покупка на машина с марката JCB може да се възползвате от посредничеството на Програма JCB Finance. Това е съвместна програма между Производителя JCB и лизинговата компания УниКредит Лизинг, която е глобален партньор на JCB в Европа. УниКредит Лизинг в България е част от УниКредит Груп – една от най-големите финансови групи в Европа.

 

Финансиране по европейски програми

 

Готови сме да подпомогнем реализацията на проект по Програма за развитие на селските райони, като Ви консултираме и съдействаме при избора на техника и подходящ експерт за изготвяне на проекта.

 

За актуални кампании и промоции следете в раздел ПРОМОЦИИ на нашия сайт.

Конкретно запитване може да направите тук:  opticom@opticom-bg.com