Зажънване в с.Странско, Димитровградско

11.06.2019